OM HANTVERKINVEST

Vad vi gör och hur vi gör det.

VÅR STRATEGI

affarside

Vår strategi bygger på både organisk tillväxt i de redan befintliga bolagen. Detta kommer att drivas i nära samarbete med bolagen och dess ledning, dels för att takten på tillväxt skall vara sådan att man tryggar en fortsatt hög kvalitet och dels för att anställda skall må bra och trivas. Vidare kommer högsta prioritet att vara att säkerställa en bra vinstmarginal med principen ”vinst före omsättning”.

Tillväxt genom förvärv och nya partners kommer att prioriteras under perioden 2016–2018. Uppskattningsvis kommer 3 nya förvärv att genomföras under perioden av hantverksbolag som sammantaget omsätter ca 60 MSEK.

waveline