OM HANTVERKINVEST

Vad vi gör och hur vi gör det.

VÅR ARBETSMODELL

NÄRA SAMARBETE

I ett nära samarbete med våra partners med professionalism och positiv energi

 

LEDNINGSGRUPP

Vi jobbar i första hand genom styrelsen och ibland vid behov direkt med VD och ledningen.

 

AFFÄRSPLAN

Vi upprättar gemensamt en affärsplan och budget för respektive bolag.

 

AVSTÄMNINGAR

Vi har regelbundna möten eller telefonmöten där vi stämmer av plan och utfall, diskuterar verksamhetsfrågor gällande personal, investeringar och givetvis nya affärsmöjligheter.

 

SYNERGIER

Vi jobbar aktivt för att etablera och samordna ett nätverk mellan de olika partnerbolagen och därmed skapa möjlighet till samverkan där det känns rätt och relevant.

 

NÄTVERK OCH UTVECKLING

Vi avser att årligen köra event där ledningspersoner och partners träffas, dels för nätverkande men också för personlig utveckling.

 

VÅR AMBITION

Vår ambition är att etablera en grupp av strategiska partners som alla har sina specifika roller och kompetens. Det handlar bland annat om ekonomi, juridik, revison och där våra partners besitter spetskompetens inom sitt område. Våra partners är med i alla nya förvärv både inför förvärv, under själva förvärvsprocessen och senare även i frågor i ägandet och utvecklingen av portföljbolagen.

 

SAMSYN

Individuella diskussioner med de partners vi redan jobbar med och säkra samsyn kring samverkan. Integrering av partners i nät verkandet med portföljbolagen när så är lämpligt.

waveline