OM HANTVERKINVEST

Vad vi gör och hur vi gör det.

VILKA ÄR VI?

Hantverksinvest är ett Göteborgsbaserat investmentbolag som investerar i små och medelstora hantverksföretag i Västra Götaland. Många av de bolag vi investerar i står inför succession och där vi genom partnerskap driver företag framåt parallellt med att säkerställa en ordnad generationsväxling.

waveline