VÅR ARBETSMODELL

I ett nära samarbete med våra partners med professionalism och positiv energi.

ledningsgrupp

1. LEDNINGSGRUPP

Vi jobbar i första hand genom styrelsen och ibland vid behov direkt med VD och ledningen.

Affärsplan

2. AFFÄRSPLAN

Vi upprättar gemensamt en affärsplan och budget för respektive bolag.

3. AVSTÄMNINGAR

Vi har regelbundna möten eller telefonmöten där vi stämmer av plan och utfall, diskuterar verksamhetsfrågor gällande personal, investeringar och givetvis nya affärsmöjligheter.

4. SYNERGIER

Vi jobbar aktivt för att etablera och samordna ett nätverk mellan de olika partnerbolagen och därmed skapa möjlighet till samverkan där det känns rätt och relevant.

5. NÄTVERK OCH UTVECKLING

Vi avser att årligen köra event där ledningspersoner och partners träffas, dels för nätverkande men också för personlig utveckling.

HANTVERKSFAMILJEN

Bolagsportfölj 2015 av Västsvenska hantverksbolag.

agrensmaleri

ÅGRENS MÅLERI

1975 startade Per Olov Ågren, P O Ågren Måleri. Idag arbetar de främst med renovering av fönster och målerijobb i alla dess slag, åt både allmännyttan och …

lidbergbygg

LIDBERG BYGG

C. Lidberg Bygg AB startades 1991. Företaget drivs av Christer Lidberg. Verksamheten sysselsätter
ett drygt 30-tal personer …

gerkesbyggmontage

GERKES BYGGMONTAGE

Ett familjebolag som startades 1992 och har sedan dess arbetat med montage av glasfasader, glastak …

KORTEDALA GLASMÄSTERI

Kortedala Glasmästeri AB grundades i mitten av femtiotalet och är idag ett av Göteborgs större glasmästeri...